Provincie Utrecht

Onderzoek toekomst recreatieschappen gestart

Vanwege de slechte financiële situatie van de recreatieschappen en de gemeentelijke bezuinigingen is de provincie recent een studie gestart naar nieuwe vormen voor de ontwikkeling en het duurzaam beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen in de provincie Utrecht.

In deze studie worden allerlei varianten verkend. We willen in de verkenningsfase los komen van allerlei bestaande vormen en afspraken. Daarom is het traject "Out of the box" genoemd. Het doel is uiteindelijk weer te landen en te komen tot een duidelijke beleidsvisie voor de provincie. Deze visie moet door de nieuwe Provinciale Staten in de zomer van 2011 worden vastgesteld.

Ook de recreatieschappen en sommige gemeenten zijn gestart met een vergelijkbaar traject. Om te voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden, vindt regelmatig overleg plaats met het Dagelijks Bestuur van Recreatie Midden Nederland en wordt zo veel mogelijk aangesloten bij lopende trajecten.

Contactpersoon:
Ron Snel, ron.snel@provincie-utrecht.nl, (030) 2582485

Voor algemene vragen:
info@provincie-utrecht.nl, (030) 258 91 11