Provincie Utrecht

Utrecht Toerisme & Recreatie zonder ontslagen geborgd

De marketingactiviteiten van Utrecht Toerisme & Recreatie (UTR) zijn in 2010, conform planning, afgebouwd. Waardevolle activiteiten en producten worden vanaf 1 januari 2011 voortgezet door andere organisaties. De afbouw van UTR is soepel verlopen en heeft geen ontslagen tot gevolg gehad.

In december 2009 besloten het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht en het college van B&W van de gemeente Utrecht de toeristische marketing en promotie van Utrecht anders te gaan organiseren met ingang van 2011. Dit besluit kon rekenen op de instemming van de Raad van Toezicht van UTR, het toeristische marketingorgaan van stad en provincie. In 2010 hebben directie en medewerkers van UTR hard gewerkt om de organisatie op verantwoorde wijze af te bouwen.

De toeristische marketing en promotie van de stad Utrecht is reeds opgepakt door de nieuwe organisatie Toerisme Utrecht. Ook VVV Utrecht en bezoekerscentrum Rondom maken deel uit van deze organisatie. De VVV Amersfoort krijgt een geheel Amersfoorts gezicht en gaat verder als zelfstandige VVV. Tenslotte heeft VVV IJsselstein zich aangesloten bij het Groene Hart Bureau voor Toerisme en zal zich actief gaan vermarkten als onderdeel van het Groene Hart.

Meer informatie:
Caroline Udo, caroline.udo@provincie-utrecht.nl, (030) 2582818

Voor algemene vragen:
info@provincie-utrecht.nl, (030) 258 91 11