Ingezonden persbericht


----------
Masterclass Geïntegreerde Eerstelijnszorg
15 december 2010 - 29 juni 2011, locatie: Raedelijn, Utrecht

Op 15 december 2010 start de Masterclass Geïntegreerde Eerstelijnszorg van 13 colleges, alle op woensdagen van 15.00-19.00 uur.

De laatste jaren ondergaat de geïntegreerde eerstelijnszorg grote veranderingen. Verschillende initiatiefrijke en innovatieve zorgverleners ontwikkelen aansprekende zorgprogramma's, zetten zorggroepen op, vormen multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, etc. Veel van de kwalitatief goede zorg in de eerste lijn wordt door individuele zorgaanbieders zelf afgehandeld. De belangrijkste ontwikkelingen vinden echter plaats binnen de multidisciplinaire zorg. Daarbij is de samenhang tussen de geïntegreerde eerstelijnszorg en andere (deels private) zorgterreinen, zoals de wijkverpleging, de ouderenzorg, verpleeghuiszorg en tweedelijnszorg van groot belang. Ook de relatie met de publieke taken van gemeenten in het kader van de WMO en gezondheidsbeleid vragen speciale aandacht. Hiervoor is een dynamische geïntegreerde eerstelijnszorg nodig: kwalitatief hoogstaand, klantgericht, innoverend en investerend. Het is aan het veld om die zorg zodanig te organiseren en te optimaliseren dat met behoud van kwaliteit tegemoet kan worden gekomen aan de wensen en de behoeften van de patiënten. Het is deze innoverende dynamiek die het Julius Centrum van het UMC Utrecht en Raedelijn heeft geïnspireerd om een masterclass te ontwikkelen om daarmee een bijdrage te leveren aan het tot stand brengen van een goed werkende geïntegreerde eerstelijnszorg.

Voor de referaten worden vooraanstaande sprekers met ervaring in geïntegreerde eerstelijnszorg en/of beleidsontwikkeling in de (eerstelijns-)zorg uitgenodigd. De leiding van de masterclass is in handen van Prof. dr. Guus Schrijvers, Dr. Henk J. van der Steeg van het Julius Centrum, en Diek L. Scholten van Raedelijn.

De masterclass is bedoeld voor initiatiefnemers van samenwerkingsverbanden binnen de eerste lijn, die willen komen tot een nieuw gezondheidscentrum of die vanuit een innoverende visie samenwerking binnen een plaats of wijk verder vorm willen geven. Vaak zijn dit huisartsen, maar het kunnen ook andere zorgverleners zijn zoals fysiotherapeuten of apothekers, etc. die in de regel ook graag ondernemende activiteiten ontplooien. Het aantal deelnemers is gesteld op minimaal 12 en maximaal 16.

Geïnteresseerd?

Kijk voor meer informatie in de brochure op onze website www.integratedcare.nl onder het kopje 'Nascholingsagenda'.

Contact