Persberichten

Debuut Strategie Summit Energie & Utilities 2010

Publicatiedatum: 26-08-2010

Op 15 en 16 december 2010 vindt de eerste editie van de Strategie Summit Energie & Utilities, een besloten bestuursbijeenkomst in exclusieve setting, plaats op Landgoed Duin & Kruidberg te Santpoort.

VNU Exhibitions (VNU EE) ontwikkelt met haar jaarlijks terugkerende summits een platform voor onder andere de sectoren Supply Chain & Logistiek, Industrie en Bouw. Met haar Strategie Summit Energie & Utilities wil VNU EE de dialoog tussen de verschillende schakels van de sector stimuleren en een platform bieden voor bestuurders om te komen tot breed gedragen aanbevelingen, akkoorden en oplossingen voor sectoroverschrijdende vraagstukken.

Strategie Summit Energie & Utilities
Half december komen circa 65 collega-bestuurders uit de energie- en utiliteitssector bijeen om in informele sfeer kennis te delen, kennis te vergaren en te netwerken. Deelnemers aan deze besloten bijeenkomst zijn bestuurders en directieleden van producenten (toeleveranciers, opwekkers en recyclers), netbeheerders, energiemaatschappijen, grootverbruikers, kennisinstellingen, belangenorganisaties en het openbaar bestuur.

Het inhoudelijke programma staat onder leiding van dagvoorzitter Charles Groenhuijsen, voormalig VS-correspondent en journalist. Het specifieke concept van de Strategie Summits zorgt voor veel interactie. Dit concept bestaat uit diverse keynotes, parallelsessies, ronde tafeldiscussies afgewisseld door 1-op-1 gesprekken en informele netwerkmomenten.

Thema's
VNU EE is de voorbereidingen gestart door zich te laten informeren door stakeholders uit de keten, waaronder Douwe Kras, lid Raad van Bestuur, Eneco en Frans van den Heuvel, CEO, Scheuten Solar Holding. Tevens leveren Accenture, KPN, Cisco, Philips en Twynstra Gudde een waardevolle bijdrage aan de bijeenkomst.

Tijdens de Strategie Summit Energie & Utilities, staan enkele actuele vraagstukken centraal. De context voor de thema's wordt gevormd door het klimaatprogramma 20-20-20 waar Europa voor staat en het nog ambitieuzere Nederlandse beleidsprogramma Schoon & Zuinig. In het kader van deze ambities zal er tijdens de Strategie Summit Energie & Utilities worden ingegaan op de centrale thema's samenwerking, innovatie en de rolverdeling in de sector. Middels een kwalitatief brancheonderzoek onder circa 100 bestuurders en directieleden uit de diverse schakels en vervolgens tijdens de bijeenkomst wordt nader ingegaan op deze thema's.

Meer informatie en deelnemen
Wilt u meer informatie over of wilt u deelnemen aan de bijeenkomst dan kunt u contact opnemen met Esmé Leha via esme.leha@vnuexhibitions.com. Lees hier meer over de www.strategiesummits.nl/energieutilities

-.-.-.-.-.-.-
VNU Exhibitions