Ingezonden persbericht


Europadag 2010 - Investeren in Europa, luxe of noodzaak?

Woensdag 15 december 2010, 9.30 tot 15.00 uur, Felix Meritis, Keizersgracht 324, Amsterdam. Deelname gratis, aanmelden via de SICA site

Wat heeft Europa de Nederlandse cultuursector te bieden? Deze vraag vormt het uitgangspunt voor de Europadag 2010 van SICA en het Cultureel ContactPunt Nederland. Wat is de betekenis van Europese samenwerking in tijden van schaarse budgetten en in een tijd waarin de maatschappelijke positie van cultuur voortdurend onderwerp van discussie is? Is Europese samenwerking een luxe of een noodzaak?

We onderzoeken de mogelijkheden, kansen en uitdagingen die de culturele sector in Europa aantreft en delen best practices. Tijn Sadée (Europacorrespondent voor de NOS radio en Wereldomroep) modereert een discussie van Andras Bozoki (oud-minister van Cultuur van Hongarije en momenteel werkzaam als professor politicologie aan de Central European University CEU), Ilona Kish (Secretary General van Culture Action Europe), Fried Kramer (Neth-ER), Carla Delfos (directeur ELIA ­ European League of Institutes of the Arts) en Hedwig Fijen (directeur Manifesta). Na de podiumdiscussie, kunt u deelnemen aan een workshop en de informatiemarkt van Europese netwerkorganisaties en fondsen bezoeken. Aan het einde van de dag testen we in hoeverre u Europa-proof bent! De meest Europakundige deelnemers maken kans op een verdiepingsreis naar het hol van de leeuw: Brussel!

Bij uw inschrijving, kunt u zich aanmelden voor één van de onderstaande workshops:


1) Heeft uw project de Europese X-factor?
Bent u nieuwsgierig of uw idee of projectplan voldoende gewicht in de Europese schaal legt? Stuur uw projectplan naar het CCP en pitch uw project voor een deskundige jury. Kijk hier voor de voorwaarden. Geen plan, maar wel benieuwd hoe collega's hun idee presenteren? Meldt u zich dan aan als toeschouwer voor deze workshop.


2) Hoe Europa-proof is uw gemeente/stad/provincie? Op verschillende bestuurslagen hebben steeds meer overheidsinstellingen internationale ambities, maar niet altijd is helder hoe die plannen in Europa te realiseren. De financiële middelen voor gemeentes, provincies en steden die Europa beschikbaar stelt, worden nog onvoldoende gebruikt. Aan de hand van een casestudie wordt uitleg gegeven over de diverse subsidiefaciliteiten voor gemeentes en steden.


3) Netwerken in Europa - waar begin je?

Deelname aan een internationaal netwerk biedt een organisatie een draagvlak en geeft een stem in Europa. Maar tegelijkertijd lijkt het lidmaatschap van een internationaal netwerk ook vaak het eerste slachtoffer van bezuinigingen bij culturele organisaties. Is dat terecht? Wat hebben netwerken te bieden? Naast een overzicht van succesvolle netwerken in verschillende disciplines, worden praktische tips voor succesvol netwerken en cultuur-lobby gegeven.


4) Zet (en houd) je Europese project op de rit Het verwerven van een Europese subsidie voor een cultuurproject is lastig, maar als de toekenning eindelijk binnen is, breekt een minstens zo complexe fase aan: de uitvoering van een mooi plan. Deze workshop is bedoeld voor deelnemers en (potentiële) aanvragers bij het EU Programma Cultuur. Centraal staat het uitwisselen van ervaringen en kennis over projectmanagement met bekwame projectleiders en vertegenwoordigers van de Europese Commissie .

reageren