Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden


2010

Vergadering algemeen bestuur 15 december 2010

Inzagetermijn: van 30 november 2010 t/m 15 december 2010

Op woensdag 15 december 2010 wordt er een openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden in het hoofdkantoor van ons waterschap aan de Poldermolen 2 te Houten, aanvang 14.00 uur. Als agendapunten komen onder meer aan de orde wijziging peilbesluit Rijnenburg, wijziging verordeningen Zuiveringsheffing en Verontreinigingsheffing en de nota Strategisch grondbeleid.

Agenda en stukken

De agenda en de bijbehorende stukken liggen tijdens kantooruren (09.00
- 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur) voor een ieder ter inzage op het waterschapskantoor, Poldermolen 2 te Houten.

Informatie over de vergadering of stukken kan ook worden opgevraagd via onze website (www.destichtserijnlanden.nl/bestuursvergaderingen) of bij de afdeling Bestuurszaken (bestuurszaken@hdsr.nl), tel. (030) 634 59 46.

P.J.M. Poelmann, dijkgraaf. Houten, 30 november 2010.