Gemeente Lingewaal


Inloopavond Leijenburg Heukelum

15 december 2010, 19.30 uur, Dorpshuis Heukelum

KleurrijkWonen werkt op dit moment aan de herontwikkeling van het complex Leijenburg aan het Leijenburgplein in Heukelum. Het bestaande gebouw zal vervangen worden door nieuwbouw, bestaande uit twee gebouwen met maximaal 61 (senioren)appartementen en ruimtes voor zorgvoorzieningen. Omdat het nieuwe plan niet past binnen het huidige bestemmingsplan zal voor de locatie een nieuw bestemmingsplan opgesteld moeten worden.

Om u over het nieuwe bestemmingsplan te informeren wordt op woensdag 15 december 2010 tussen 19.30 uur en 21.00 uur in Dorpshuis Meeuwensteyn te Heukelum een inloopavond georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt het voorontwerp bestemmingsplan kort toegelicht en is er voor iedereen verder de mogelijkheid om het voorontwerp bestemmingsplan in te zien en hier vragen over te stellen.

KleurrijkWonen zal haar plannen ook op 15 december aanstaande nader toelichten. Zij zijn in het dorpshuis in Heukelum aanwezig van 16.00 tot 21.30 uur.