Dienstenbond CNV

Nieuws

9 december 2010

Ledenbijeenkomst Stolk & Reese op woensdag 15 december

Onlangs heeft CNV Media gesproken met de directie van Stolk & Reese Enveloppen over de aangekondigde reorganisatie. Hierbij dreigen ongeveer 20 medewerkers hun baan te verliezen.

Vorig jaar heeft ook reeds een flinke reorganisatie plaatsgevonden bij Stolk & Reese. Helaas lijkt dat nu weer nodig. CNV Media zet zich er voor in dat er voor de betrokken medewerkers goede regelingen worden getroffen. Met als absolute ondergrens het vorige Sociaal Plan. Maar het zou nog beter zijn als de nadruk komt te liggen op een werk-naar-werk traject, om mensen zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. De directie heeft echter aangegeven dat zij niet over de financiële middelen beschikt om een dergelijk traject te kunnen aanbieden.

Momenteel ligt het reorganisatieplan bij de OR. Zij zullen daarover advies moeten uitbrengen. In de tussentijd horen wij echter graag uw mening. Daarom organiseert CNV Media, samen met haar collega bond FNV Kiem, een ledenbijeenkomst.

Ledenbijeenkomst
Woensdag 15 december, om 13:00 uur
Stolk & Reese, Amersfoort

U bent allen van harte uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen.

Juist tijdens een reorganisatie hebben werknemer en vakbond elkaar nodig! Wordt daarom vandaag nog lid van CNV Media. Kijk voor alle voordelen van een lidmaatschap op onze website: www.cnvdienstenbond.nl.

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? U kunt contact opnemen met bestuurder Peter Bloemendaal, telefoon: 035 64 60 580. Per e-mail kan ook: p.bloemendaal@remove-this.cnvdibo.nl.