Ingezonden persbericht


Promotieonderzoek naar invloed leiderschapsstijl op teamprocessen Vrouwelijke managers hebben positief effect op productiviteit organisaties

Zeist, 15 december 2010

Een toename van het aantal vrouwen in managementteams heeft een positief effect op de productiviteit van organisaties. Hun mensgerichte leiderschapsstijl zorgt voor betere teamprocessen en daarmee voor een hogere productiviteit. Om die reden is het van groot belang meer vrouwen op leidinggevende posities te benoemen. Dit blijkt uit promotieonderzoek naar de invloed van leiderschap op teamprocessen van Hein Wendt aan de Katholieke Universiteit Leuven (België). Wendt is senior consultant Human Resources Solutions bij Hay Group en gebruikte voor zijn onderzoek onder meer een database van dit wereldwijde organisatieadviesbureau. Die database bevat gegevens van zeventigduizend managers uit 76 landen.

Wendt heeft de relatie tussen leiderschapsstijlen en teamprocessen onderzocht en keek daarbij onder andere naar sekseverschillen. In het onderzoek identificeert hij twee soorten leiderschap: mensgericht en taakgericht (naar het model van Blake en Mouton). Het effect van de mensgerichte leiderschapsstijl blijkt universeel te zijn: ongeacht cultuur heeft deze stijl een positief effect op teamprocessen. Dat geldt niet voor de taakgerichte leiderschapsstijl: die gaat juist ten koste van teamprocessen, zij het alleen in individualistische culturen - waarin het recht op zelfbeschikking centraal staat - zoals de onze. In collectivistische landen - waarin het belang van de gemeenschap boven dat van het individu wordt gesteld - is dit negatieve effect niet te zien. In dat soort landen, zoals China, wordt de taakgerichte stijl veel vaker toegepast.

Vrouwen maken mannen mensgerichter
Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen meer mensgericht leidinggeven dan mannen. Daarnaast blijkt dat de diversiteit binnen managementteams een positieve invloed heeft op de mannen in die teams. Hoe meer vrouwelijke managers, hoe minder taakgericht leiderschap zij zullen vertonen. En dat heeft op zijn beurt een positief effect op de teamprocessen, zeker in individualistische landen zoals Nederland. Opvallend is verder dat vrouwen niet alleen meer mensgericht, maar ook meer taakgericht leidinggeven dan mannen. "Het bekleden van leidinggevende posities door vrouwen is een heet hangijzer voor veel ceo's en politici. Denk maar aan de discussie rond de formatie van het huidige kabinet," aldus Hein Wendt. "Dit onderzoek geeft beleidsmakers argumenten dat een gebalanceerde sekseverhouding zeer waardevol is voor een organisatie. Niet alleen om vrouwen een eerlijkere kans te geven of onrecht te bestrijden, maar vooral omdat de diversiteit van managementteams een directe, positieve impact heeft op hoe een organisatie het doet. Dit is een van de weinige onderzoeken naar dit onderwerp op zo'n grote internationale schaal."

Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de universiteiten van Leuven en Maastricht en gedeeltelijk gepubliceerd in toonaangevende internationale wetenschappelijke bladen.

Over Hay Group
Hay Group is een wereldwijd organisatieadviesbureau. Samen met het management van organisaties maken we de strategie concreet. We ontwikkelen talent, zorgen dat mensen effectiever werken en dat ze gemotiveerd zijn om optimaal te presteren. Met ruim 2.600 mensen, werkzaam in 85 kantoren in 47 landen, werkt Hay Group voor ruim 7.000 internationale bedrijven en organisaties. Ruim 60 jaar staan wij bekend om ons gedegen onderzoek en het grondige karakter van ons werk. We geven klanten een vernieuwende kijk op de eigen organisatie, een efficiënte aanpak en duurzame resultaten. In het Nederlandse kantoor in Zeist werken ruim 170 medewerkers. Meer informatie op.


- EINDE BERICHT -

***

Ingezonden persbericht