Gemeente Ameland


Gemeentelijke cofinanciering Gebiedskader Waddeneilanden 2007-1013

De gemeenteraad van Ameland heeft voor 2011 ⬠25.000 aan cofinanciering beschikbaar gesteld voor het realiseren van projecten die de leefbaarheid, recreatie, kennis, cultuur, landbouw, zorg en welzijn op Ameland verbeteren en/of versterken. Als een project past binnen de doelstellingen en actiepunten van het Gebiedskader Waddeneilanden 2007-2013, dan financiert de gemeente tot maximaal 25%. Uiteraard dient het plan aan een aantal voorwaarden te voldoen. Heeft u een plan of een idee en u wilt weten of dat voor subsidie in aanmerking komt? Neem dan contact op met Luc van Tiggelen via telefoonnummer (0519) 555 555.