Gemeente Ameland


Vaststelling Havengeldregeling 2011

De raad heeft in zijn vergadering van 29 november 2010 de Havengeldregeling 2011 (vliegveld) vastgesteld. Per 1 januari 2011 worden de tarieven van de Havengeldregeling niet verhoogd. De Havengeldregeling 2011 treedt in werking op de achtste dag na die van de bekendmaking en ligt gedurende één maand kosteloos ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Een ieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift krijgen van deze regeling.