Gemeente Ameland


Vaststelling Verordening uitvoering bedrijfsvoering van de ondersteunende processen

De raad heeft op 29 november 2010 de âVerordening uitvoering bedrijfsvoering van de ondersteunende processenâ vastgesteld. De verordening heeft betrekking op het verlenen van een alleenrecht voor vijf jaar aan de gemeente Leeuwarden voor de uitvoering van ICT-werkzaamheden. De verordening treedt in werking op 23 december 2010 en ligt gedurende zes weken ter inzage op de afdeling Middelen. Wilt u meer weten over de verordening? Neem dan contact op met Joop Beijaard, telefoonnummer (0519) 555 555.