Gemeente Ameland


Vaststelling Afvalstoffenverordening en Uitvoeringsbesluit

De raad heeft op 8 november 2010 de Afvalstoffenverordening Gemeente Ameland 2010 vastgesteld. De verordening heeft betrekking op bepalingen die worden gesteld voor het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen. De verordening treedt in werking op 16 december 2010 en ligt gedurende zes weken ter inzage op de afdeling Vergunningen en Toezicht. De verordening kunt u ook vinden op deze website.

Het college heeft op 6 december 2010 het Uitvoeringsbesluit horende bij Afvalstoffenverordening Gemeente Ameland 2010 vastgesteld. Het uitvoeringsbesluit heeft betrekking op de spelregels waaraan we ons als gemeente en als aanbieders van huishoudelijk en bedrijfsafval houden binnen de gemeente Ameland. Het uitvoeringsbesluit treedt in werking op 16 december 2010 en ligt gedurende acht weken ter inzage op de afdeling Vergunningen en Toezicht. Het uitvoeringsbesluit kunt u ook vinden op deze website.

Wilt u meer weten over Afvalstoffenverordening Gemeente Ameland 2010 of het uitvoeringsbesluit? Neem dan contact op met Jester Nynke Schoustra, telefoonnummer (0519) 555 555.