Gemeente Ameland


Vaststelling belastingverordeningen

De raad heeft in zijn vergadering van 29 november 2010 de volgende belastingverordeningen vastgesteld:

⪠verordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten 2011;

⪠verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2011;

⪠verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2011;

⪠verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2011;

⪠verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2011;

⪠verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2011;

⪠verordening op de heffing en invordering van leges 2011;

⪠verordening op de heffing en invordering van liggeld 2011.

Per 1 januari 2011 worden de tarieven van de volgende belastingen als volgt verhoogd:

⪠lijkbezorgingsrechten: de tarieven met betrekking tot het âplaatsen van een grafmonumentâ zijn vervallen en de tarieven met betrekking tot het âverlenen van rechtenâ en het âgrafdelvenâ zijn extra verhoogd;


* rioolheffing: het variabele tarief met 5% en het vastrecht-tarief met 5%;

⪠onroerende-zaakbelastingen: met 5%;

⪠leges (diverse tarieven globaal): met 5%;

⪠toeristenbelasting: met 5%;

⪠reinigingsrechten: geen verhoging;

⪠forensenbelasting: met 5%;

⪠liggeld veerdam: met 5%.

Deze verordeningen treden in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking. De verordeningen zijn opgenomen in een verzamelmap en liggen gedurende één maand kosteloos ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Een ieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift krijgen van deze verordeningen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling Middelen via telefoonnummer (0519) 555 555.