Project Gemeente Westland


WestlandStek voor twee EHBO-vrijwilligsters

Publicatiedatum: 14-12-2010

Burgemeester J. van der Tak van de gemeente Westland reikt op dinsdag 14 december 2010 een WestlandStek uit aan mevrouw L. Groenheide-Koenen en mevrouw C. Haaring-Koers. Beide dames hebben zich langdurig ingezet voor de EHBO-vereniging 's-Gravenzande.

Mevrouw L. Groenheide is al 65 jaar lid van de EHBO-vereniging 's-Gravenzande. In die periode is zij voordurend actief geweest voor de vereniging, onder meer als lid van diverse commissies en het assisteren bij cursussen.

Mevrouw C. Haaring is 15 jaar als kaderinstructeur verbonden geweest aan de EHBO-vereniging 's-Gravenzande, waarbij zij wekelijks EHBO-les gaf. Daarnaast is zij actief als vrijwilliger op de boot van het Rode Kruis.

WestlandStek
De WestlandStek - een zilveren opsteker met oorkonde - is een gemeentelijke onderscheiding die kan worden toegekend aan personen die zich gedurende een aaneengesloten periode van minimaal 12,5 jaar op bijzondere wijze hebben ingezet voor de gemeente Westland op kerkelijk, cultureel, sociaal, maatschappelijk of sportief gebied. Of als blijk van waardering voor een uitzonderlijke prestatie op het gebied van sport of cultuur, zoals het behalen van een Europees, Wereld- of Olympisch Kampioenschap.