Ingezonden persbericht


PERSINFORMATIE

MedicalWork introduceert gratis Quick-Scan 'Flexibele Inzetbaarheid van Senior Medisch Specialist'

Amsterdam, 15 december 2010 - De Quick-Scan geeft vakgroepen en maatschappen snel en gedetailleerd inzicht in de werkwensen van medisch specialisten rondom hun (pre)pensioen. De analyse is opgezet met het doel inzicht op te leveren gericht op behoud en verbetering van de inzetbaarheid en vitaliteit van oudere medisch specialisten. Daartoe worden tijdens de scan de wensen en eisen van de oudere medisch specialist in kaart gebracht. Het uiteindelijk doel is pro-actief beleid te ontwikkelen voor behoud en versterking van de inzetbaarheid en vitaliteit van oudere medisch specialisten.

Steef van 't Pad Bosch, initiatiefnemer MedicalWork: "Vanwege de vergrijzing onder medisch specialisten zal circa 17% de aankomende 5 jaar stoppen met werken. Daartegenover staat dat er in deze periode nauwelijks extra medisch specialisten bijkomen en dat de zorgvraag zal stijgen. De uitoefening van alle taken door medisch specialisten binnen de patiëntenzorg, de opleiding en het onderwijs en het patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek vraagt om een intelligente en flexibele planning om capaciteitsproblemen op te lossen; binnen zo'n werkorganisatie kunnen parttime werkende ge(pre)pensioneerde medisch specialisten goede diensten verlenen omdat zij kennis van zaken hebben vanuit het werkveld en dus snel inzetbaar zijn. Wij kunnen de vakgroep of maatschap ondersteunen bij het in kaart brengen van de werkwensen van medisch specialisten tijdens (pre)pensioen."

MedicalWork spreekt de taal van medisch specialisten en beschikken over kennis rondom het thema 'hoe door te werken tijdens (pre)pensioen'. Het doorwerken op flexibele basis van medisch specialisten heeft zowel juridische en fiscale consequenties maar ook administratieve gevolgen voor de specialist en de vakgroep of maatschap.

MedicalWork is het netwerk van (pre)gepensioneerde medisch specialisten die de wens hebben om bezig te blijven met hun specialisme. Aangesloten specialisten kenmerken zich door hun uitgebreide vakinhoudelijke kennis en specifieke ervaring. Het netwerk bestaat uitsluitend uit gerenommeerde artsen met uitgebreide staat van dienst. MedicalWork streeft ernaar om de kennis van (pre)gepensioneerde artsen in te zetten bij zorginstellingen om de kwaliteit en de continuïteit van zorg verder te waarborgen.