Provincie Friesland


---
File: 1d612d.gif

---

PERSBERICHT

Nummer: 323/GH
Datum: 15 december 2010

Geen grote schepen door de Alde Feanen

De grootste binnenvaartschepen, 110 x 11,50 meter, mogen niet gaan varen tussen Kruswetters bij Warten en Drachten. Dit heeft de provincie Fryslân besloten. De belangrijkste reden hiervan is de veiligheid op en rond het water. Ook kunnen grotere schepen gemakkelijker schade aan de oevers veroorzaken. Op dit moment is de vaarweg geschikt voor schepen van maximaal 90x10.50 meter. Ruimte om elkaar te passeren op dit water is er niet.

" Verkeersveiligheid staat voorop, ook op het water. De Alde Feanen is een prachtig natuur- en recreatiegebied, dat willen we graag zo houden. Ik heb zowel op een binnenvaartschip als een recreatieboot gevaren om zelf te ervaren hoe het scheepvaartverkeer op elkaar reageert."; zo zegt gedeputeerde Piet Adema.

De afgelopen periode is er overleg geweest met betrokken partijen. Piet Adema: "Binnenvaart is voor ons van groot economisch belang. De haven in Drachten blijft daarom goed bereikbaar voor binnenvaartschepen met afmetingen van 80/90 x 10.50 meter. Jaarlijks wordt er nu voor 0.7 miljoen ton vervoerd en dat kan met deze schepen nog doorgroeien."

Het college van Gedeputeerde Staten vindt de haven van Smallingerland erg belangrijk. Ze gaat met de gemeente in gesprek hoe de haven verder ontwikkeld kan worden. Dit punt wordt een onderdeel van de samenwerkingsagenda met gemeente Smallingerland.


---- --