Provincie Friesland


---
File: 2c79ec.gif
PERSBERICHT
Nummer: Datum: 324 MK 14 december 2010

Subsidie uit Sociaal Investeringsfonds voor 22 projecten Tweeëntwintig projecten ontvangen een subsidie uit het Sociaal Investeringsfonds van de provincie Fryslân. Met deze projecten is een totaalbedrag van 1.350.000,- Euro gemoeid. Negen aanvragen werden afgewezen omdat zij niet voldeden aan de criteria. Van de gehonoreerde aanvragen vallen er vier onder de 5.000,- Euro. De rest van de aanvragen varieert van 2400,- tot 150.000,- euro. Vijf projecten vallen onder het thema jeugd en gezin, drie onder maatschappelijke participatie en zeven onder vermaatschappelijking en leefbaarheid.