Gemeente Sittard-Geleen


PERSBERICHT

College stemt in met vier spoedeisende saneringslocaties

Sittard-Geleen, 14 december 2010 - Het college vaan burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een lijst van vier spoedeisende saneringslocaties in Sittard-Geleen. In het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma ISV3 en de landelijk afgesloten bodemconvenant is vastgelegd dat bevoegde gezagen Wet bodembescherming en de G32-steden uiterlijk 31 december 2010 een overzicht hebben vastgesteld waar sprake is van risico's voor de volksgezondheid.

Deze humane spoedlocaties moeten voor 31 december 2015 gesaneerd worden of er moeten beveiligingsmaatregelen getroffen zijn. De eigenaren of gebruikers van de vier locaties zijn op de hoogte dat de betreffende locaties ernstig verontreinigd zijn en dat sanering noodzakelijk is. De lijst wordt aan het Rijk en de Provincie Limburg aangeleverd.

Spoedlocaties

In samenwerking met adviesbureau Royal Haskoning is de afgelopen periode een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke spoedlocaties. De volgende vier humane spoedlocaties zijn vastgesteld: Rijksweg Centrum 83-87 Geleen, Rijksweg Zuid 84-100 Sittard, Tudderenderweg 305 Sittard en Lintjesweg 2 Munstergeleen.

Uiterlijk 31 december 2015 moeten de locaties gesaneerd worden of moeten er beveiligingsmaatregelen getroffen zijn.


---
Gemeente Sittard-Geleen