Socialistische Partij

Van Raak: 'Alleen nationale politie als gemeenten voldoende te zeggen krijgen'

14-12-2010 * 'De invoering van een nationale politie mag niet ten koste gaan van de zeggenschap van gemeenten over de lokale veiligheid. De regering zal ook extra geld moeten uittrekken, om te voorkomen dat deze bestuurlijke hervorming ten koste gaat van het gewone politiewerk.' Dat zegt SP-Kamerlid Ronald van Raak in reactie op de plannen die minster Optelten vandaag presenteerde. De minister wil meer zaken landelijk organiseren en het aantal korpsen verminderen.

Van Raak: 'Het is goed dat de minister meer verantwoordelijkheid neemt voor de politie. De 25 politiekorpsen hebben laten zien dat zij die verantwoordelijkheid niet aankunnen. De korpsen hebben honderden miljoenen uitgegeven aan computersystemen die niet werken. Ook de inkoop van materiaal en het beheer van het personeel is een rommeltje. De problemen in de wijk kunnen we echter niet nationaal oplossen. Daarom wil de SP de verzekering dat prioriteiten lokaal worden gesteld, door de lokale politie, de burgemeester en de gemeenteraad. De plannen hiervoor zijn door de minister nog niet goed uitgewerkt.'

Hervorming van het politiebestel kost volgens Van Raak veel tijd en geld. De minister zal daarom extra geld ter beschikking moeten stellen, zodat deze hervorming niet ten koste gaat van het gewone politiewerk. Van Raak: 'Een verandering van de politiestructuur kan problemen in de toekomst helpen voorkomen, maar lost de problemen van nu niet op. Minister Opstelten zal eerst aan de slag moeten om de computerproblemen bij de politie op te lossen, de macht van politiemanagers in te dammen en agenten meer vrijheid en verantwoordelijkheid te geven om hun werk goed te kunnen doen.'