Provincie Noord-Brabant

Persbericht

Datum
14 december 2010
Nummer
292
Activiteiten in en om het provinciehuisDe leden van het college van Gedeputeerde Staten
vertegenwoordigen de provincie bij tal van gelegenheden. Verschillende instellingen en organisaties organiseren bijeenkomsten en activiteiten in het Provinciehuis. Bijgaand een overzicht van de bijeenkomsten en activiteiten die in de komende periode van belang zijn. De agenda's van de vergaderingen van Provinciale Staten en de diverse statencommissies zijn terug te vinden op de website www.brabant.nl.

Datum Tijd Onderwerp - Locatie - Toelichting

15-12-2010 13.00 Provinciehuis
Gedeputeerde Brigite van Haaften-Harkema opent de conferentie van Brabant Medical School in het
Provinciehuis, Brabantlaan 1 in 's-Hertogenbosch.

15-12-2010 15.00 Eindhoven
De commissaris van de Koningin, Wim van de Donk,
opent het kantoor van FME-CWM op de High Tech
Campus, The Strip in Eindhoven.

15-12-2010 15.30 Provinciehuis
Gedeputeerde Yves de Boer ondertekent de
Uitvoeringsovereenkomst Brabants Nachtnet met de
Nederlandse Spoorwegen. In deze overeenkomst zijn de afspraken over de nieuwe proef met het Nachtnet
vastgelegd. De ondertekening vindt plaats in het
Provinciehuis, Brabantlaan 1 in 's-Hertogenbosch.

15-12-2010 15.45 Provinciehuis
Gedeputeerde Yves de Boer overhandigt twee jeeps van de provincie Noord-Brabant aan een
natuurbeschermingsorganisatie van de EUCC Poland. Natuurmonumenten heeft het mogelijk gemaakt dat deze worden ingezet voor het natuurgebied de Oder Delta in Polen. De overhandiging vindt plaats in het
Provinciehuis, Brabantlaan 1 in 's-Hertogenbosch.

15-12-2010 16.30 Oosterhout
Gedeputeerde Ruud van Heugten onthult een beeld bij het Mijn Mooi Brabant-project Kloostermuur in Oosterhout.

16-12-2010 18.30 Lith
Op 1 januari 2011 fuseren de gemeenten Lith en Oss. Gedeputeerde Thoon Essed woont de laatste vergadering van de Raad van de gemeente Lith bij in het
gemeentehuis, Marktplein 1 in Lith.

17-12-2010 09.30 Provinciehuis.
Provinciale Staten vergaderen in het Provinciehuis, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch.

17-12-2010 09.30 Provinciehuis.
De Rekeningcommissie vergadert in het Provinciehuis, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch.

17-12-2010 16.00 Bergen op Zoom
Gedeputeerde Brigite van Haaften-Harkema reikt de Monumentenprijs uit in het Zoomvlietcollege aan de Meeussenstraat 13 in Bergen op Zoom.

19-12-2010 11.30 Breda
Gedeputeerde Brigite van Haaften-Harkema opent de slotmanifestatie van het programma Onder Onze Voeten in het Breda's Museum, Parads 12-14 in Breda.

22-12-2010 14.30 Oosterhout
Gedeputeerde Ruud van Heugten is aanwezig bij de
feestelijke start van het proeftuinproject Stadsoevers in Oosterhout.

30-12-2010 17.00 Eindhoven
De commissaris van de Koningin, Wim van de Donk,
bezoekt de BZW-G100 ondernemersbijeenkomst in het TNO-gebouw, Colosseum 27 in Eindhoven.

05-01-2011 18.00 Oosterhout
Gedeputeerde Ruud van Heugten spreekt op de feestelijke bijeenkomst in Oosterhout tot de deelnemers aan het duizendste Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) voor het bouwen van een woning.


---- --