Gemeente Amersfoort

Persbericht gemeente Amersfoort - woensdag 15 december 2010

Amersfoort krijgt meer oplaadpalen voor elektrisch vervoer

De gemeente Amersfoort wil het gebruik van duurzame vervoermiddelen stimuleren. Daarom doet de gemeente mee aan een pilot waarbij meerdere oplaadpalen voor elektrisch vervoer in de stad worden geplaatst. In het eerste kwartaal van 2011 worden er 15 tot 20 oplaadpalen verspreid over de stad neergezet. Het gaat om een pilot en tot eind 2012 monitoren de gemeente en de stichting E-laad.nl de ervaringen met het gebruik. Op basis daarvan wordt bepaald of de palen overgedragen worden aan netbeheerder Stedin.

De pilot is een initiatief van Stichting E-laad.nl, waarin netbeheerders in Nederland samenwerken om elektrisch rijden mogelijk te maken. De Stichting wil de komende drie jaar 10.000 oplaadpalen verspreid over Nederland plaatsen. De palen zijn ongeveer 1,5 meter hoog, 30 centimeter breed en 20 centimeter diep.

Amersfoort heeft al twee oplaadpalen: één in de parkeergarage onder het Stadhuis en één in de Koestraatgarage. Een derde paal wordt begin 2011 geplaatst bij Twynstra Gudde aan het Stationsplein. De andere locaties moet de gemeente nog bepalen en daarbij wordt vooral gedacht aan relatief druk bezochte plekken in wijken zoals winkelcentra, P&R-plaatsen en dergelijke.

Particulieren en bedrijven kunnen tot eind februari 2011 een aanvraag indienen bij de gemeente voor plaatsing van zo'n oplaadpunt. Samen met de gemeente zal dan worden bepaald waar deze het best kan worden geplaatst. "Soms is het stimuleren van duurzaam gedrag heel praktisch: voldoende oplaadpunten zijn immers een noodzakelijke voorwaarde om het elektrisch rijden te kunnen laten concurreren met de traditionele vormen van vervoer", aldus wethouder Van 't Erve.

Het College van Burgemeester en Wethouders wil elektrisch vervoer stimuleren. Elektrisch rijden is aanzienlijk schoner, stiller en zuiniger dan traditioneel rijden. Elektrische auto's kennen geen uitstoot van schadelijke stoffen, maken vrijwel geen geluid en veroorzaken geen stank met uitlaatgassen. Door mee te doen aan de pilot wil de gemeente Amersfoort ook haar bijdrage leveren aan de stimulering van duurzame en innovatieve ontwikkelingen. De gemeente sloot met de stichting E-laad.nl een overeenkomst voor het plaatsen van 15 tot 20 oplaadpalen: de stichting is eigenaar van de palen, de grond is van de gemeente. Het is de bedoeling om het beheer na de pilot-fase over te dragen aan Stedin.

Noot voor de redactie,