Gemeente Utrecht


| |
|Datum 15 december 2010                        |
|                                   |
|Kluismuur Stadhuisbrug: eerst stabiliseren dan restaureren      |

|De kluismuur van de werven tussen café Winkel van Sinkel en de    |
|Stadhuisbrug staat voor een groot deel los van de kelders erachter.  |
|Dat blijkt uit recent onderzoek naar de staat van de werfmuren bij de |
|Stadhuisbrug en de Vismarkt. De aanpak van de kluismuren bij de    |
|Stadhuisbrug maakt deel uit van de eerste fase van de restauratie van |
|de wal- en kluismuren van de Utrechtse werven. De muur wordt deze week|
|gestabiliseerd. Begin volgend jaar start de aannemer met de feitelijke|
|restauratie.                             |
|                                   |
|De afgelopen weken heeft de aannemer vanuit de achterliggende     |
|werfkelders aanvullend onderzoek gedaan naar de toestand van de    |
|kluismuren. Daaruit blijkt dat de muur instabieler is dan gedacht.  |
|Niet alleen staat de muur voor een groot deel los van de gewelven   |
|daarachter, ook blijken er holle ruimtes te zijn bij en onder de   |
|funderingen van de kluismuur en gewelfmuren. Deze ruimtes kunnen   |
|zorgen voor een instabiele situatie tijdens de restauratie. Het    |
|onderzoek op locatie in de kelders geeft een compleet beeld van de  |
|toestand van de muur. Deze onderzoeksresultaten worden meegenomen in |
|een aangepast restauratieplan voor dit gedeelte.           |
|                                   |
|Afzethekken                              |
|Om de muur tijdelijk te fixeren plaatst de gemeente deze week stalen |
|balken vertikaal aan de buitenkant van de wand over een lengte van  |
|vijftien meter. De balken worden bevestigd met eromheen een stalen  |
|lus. Deze lus wordt aan de binnenkant van de kelders vastgezet. Eerder|
|zijn bovenaan de muur op de rijweg al afzethekken geplaatst om ervoor |
|te zorgen dat er geen onnodig gewicht bovenop de muur drukt.     |
|                                   |
|Onderzoek kluismuur Vismarkt                     |
|Het onderzoek naar de staat van de fundering van de kluismuur bij de |
|Vismarkt wordt nog uitgevoerd. Naar verwachting zijn deze resultaten |
|volgende week bekend.                         |
|