Gemeente Barendrecht

Persbericht gemeenteraad Barendrecht

Raad draagt burgemeester voor herbenoeming voor

BARENDRECHT (woensdag 15 december 2010) - In de raadsvergadering van 14 december 2011 heeft de raad besloten burgemeester Jan van Belzen aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester van de gemeente Barendrecht. De ambtstermijn van de burgemeester van Barendrecht eindigt op 1 juli 2011. Burgemeester Van Belzen heeft kenbaar gemaakt dat hij herbenoemd wil worden.

De gemeenteraad heeft op 5 oktober 2010 de vertrouwenscommissies voor de herbenoeming ingesteld. De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad bestaat uit de vertegenwoordigers vanuit de raad. De commissie bereidt de aanbeveling van de gemeenteraad over de herbenoeming voor. De werkzaamheden van de vertrouwenscommissie zijn niet openbaar.

Herbenoeming

Een burgemeestersbenoeming is voor zes jaar. Een burgemeester kan daarna opnieuw worden benoemd. De herbenoemingprocedure is:


1. Acht maanden voordat de ambtstermijn afloopt, is er een gesprek tussen de commissaris van de Koningin en de burgemeester.


2. De gemeenteraad stelt een vertrouwenscommissie samen. De vertrouwenscommissie spreekt met de burgemeester.


3. De gemeenteraad bespreekt het verslag van de vertrouwenscommissie met de burgemeester.


4. De gemeenteraad stuurt een aanbeveling naar de commissaris van de Koningin.


5. De commissaris adviseert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de aanbeveling van de gemeenteraad.


6. De minister beslist en draagt de burgemeester voor herbenoeming voor bij Hare Majesteit de Koningin.

De herbenoeming van burgemeester Van Belzen bevindt zich nu bij punt 4.


Noot voor redacties