Aantal CO2-zuinige automodellen op Belgische markt verdubbeld

15/12/2010 12:29

FOD VOLKSGEZONDHEID / SPF SANTE PUBLIQUE

Het aantal CO2-zuinige automodellen op de Belgische markt die van een korting op factuur genieten, is tegenover vorig jaar verdubbeld. Dat blijkt uit de nieuwe CO2-gids van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. Vorig jaar waren er 113 voertuigen met een maximale uitstoot van 115 g CO2 per km. Dit jaar ligt dat aantal op 226 voertuigen, een stijging van maar liefst 100%.

Deze jaarlijks weerkerende gids bevat de lijst van alle wagens die in september 2010 op de Belgische markt te vinden waren. Voor elk model geeft hij het verbruik en de

CO2-uitstoot aan. De lezer ziet ook op welke modellen een korting op factuur geldt én hoeveel deze korting bedraagt.

Opvallend is dat het aantal automodellen dat recht geeft op de korting sterk toeneemt. Van september 2009 tot september 2010 spreken we over een stijging van maar liefst 100%. Uit cijfers die Febiac vorige week bekend maakte, bleek ook dat er in België nog nooit zoveel zuinige auto's werden verkocht. Auto's met een maximale uitstoot van 115 gram CO2 per km, vormen zelfs 30 procent van de totale autoverkoop in België sinds begin dit jaar.

CO2 ligt als één van de belangrijkste broeikasgassen aan de bron van de klimaatverandering. De transportsector is de enige sector in Europa waarin de CO2-uitstoot nog steeds toeneemt. In België bijvoorbeeld zijn de CO2-emissies van het wegverkeer sinds 1990 toegenomen met 35%. Om de Belg te motiveren een zuinigere wagen aan te schaffen, keert de federale overheid kortingen op factuur uit voor wagens met een geringe CO2-uitstoot. Zo geeft een wagen met maximaal 115 gram CO2 per km, een korting op de factuur van 3%. Wie een wagen met een CO2-uitstoot lager dan 105 gram per kilometer verkiest, wordt zelfs beloond met een korting van 15%.

De vernieuwde gids heeft een elektronisch broertje: de website www.energievreters.be/auto. Deze site biedt net als de papieren versie tal van informatie over het rijgedrag, het verbruik, de brandstof, de CO2-uitstoot en de leefmilieuaspecten. Maar bovenal bevat deze site een handige rekenmodule die iedereen toelaat zijn eigen verbruik en CO2-uitstoot te berekenen in functie van rijstijl, afgelegde kilometers, parcours enz.

De gids is gratis te verkrijgen bij elke concessiehouder en importeur. De surfers kunnen de gids via de site www.health.belgium.be raadplegen, downloaden of bestellen. De gids kan ook telefonisch aangevraagd worden bij de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu op het nummer 02/524.97 97.

Bijkomende info:

Jona De Leye, communicatieverantwoordelijke, Directoraat-generaal Leefmilieu, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, +32 474 84 02 12

Jan Eyckmans, woordvoerder Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, +32 495 25 47 24

Voor eventuele hyperlinks en bijlagen: Zie het origineel