Ingezonden persbericht


Persbericht

Delft, 15 december 2010

Embargo: 15 december, 16.00 uur

Kleinveld nieuwe voorzitter VNO-NCW Delft

Joris Kleinveld, directeur-eigenaar van het software ontwikkelingsbureau Auxilium in Delft, is de nieuwe voorzitter van de regionale werkgeversvereniging VNO-NCW Delft. Hij is Frank Bazelmans opgevolgd. Bazelmans blijft lid van het bestuur van VNO-NCW Delft.

Kleinveld was medeoprichter van de ICT-Kring (netwerk gericht op alle bedrijven die zich ICT-bedrijf vinden. Voor ondernemers, door ondernemers). Hij was hier 5 jaar lang penningmeester en is nu erelid. Daarnaast is hij medeoprichter van de Sociëteit "Het Meisjeshuis" (sociëteit en ontmoetingspunt voor iedereen die zich betrokken voelt bij Delft. Leden komen uit bedrijfsleven, politiek, cultuur, TU, zorg en dergelijke). Hier is hij inmiddels al 6 jaar voorzitter.

Kleinveld wil 'leven in de brouwerij' brengen. Hij vindt dat de leden van VNO-NCW Delft elkaar beter kunnen leren kennen en meer gebruik kunnen maken van elkaars kennis en netwerk. "Door kennis en ervaringen te delen vind je samen snel een weg uit de economische crisis. Kijk ik naar mij zelf, dan blijkt dat ik slechts tien procent van de leden ken. Ik wil de komende jaren meer contacten tussen leden organiseren." Kleinveld streeft ook groei van de vereniging na. "Binnen twee á drie jaar hoop ik dat VNO-NCW Delft 150 leden telt." De teller staat nu op 100. "Dat bereik je alleen door voor de leden zinvolle dingen te organiseren en realiseren".

Behalve een invloedrijk netwerk, biedt VNO-NCW ondernemers een krachtige lobby. Kleinveld vindt dat de leden moeten bepalen welke lobbyactiviteiten door het bestuur worden opgepakt. "Het bestuur zet zich volop in voor het verbeteren van het ondernemingsklimaat in de stad. Het is bijvoorbeeld nauw betrokken bij de economische structuurvisie van Delft. Een ander voorbeeld is de lobby voor de A4 Midden Delfland. Daarnaast zou ik willen inzetten op een gezonde financiele positie voor de gemeente Delft. Als bedrijfsleven denken we dat dit kan door de administratieve lasten terug te dringen, de dienstverlening verder te digitaliseren en de kosten van naleving en toezicht te verminderen door effectieve samenwerking in de regio."