Considerati legt de feiten op tafel in downloaddebat


AMSTERDAM, 20101215 -- Het (il)legale aanbod van auteursrechtelijk beschermde werken en de consumptie daarvan vormt al jaren een niet aflatende bon van discussie in Nederland. Het `downloaddebat' is in hoge mate complex en de feiten zijn niet altijd duidelijk. Considerati gaat daarom aan de hand van bestaande onderzoeken de feiten op een rij zetten om beleidsmakers, politici en andere geĂŻnteresseerden meer inzicht te geven in de complexe vraagstukken die spelen bij digitale contentdistibutie.

`De ingewikkelde wetgeving, relaties tussen de verschillende betrokken partijen, technologische ontwikkelingen en economische aspecten maken discussies over het auteursrecht en legale en illegale distributie niet eenvoudig', zegt Bart Schermer, partner bij Considerati die het onderzoek leidt. `Daarom willen wij de huidige stand van zaken met betrekking tot het vraagstuk van illegaal en legaal online aanbod en de consumptie daarvan in Nederland in kaart brengen. We putten daarbij uit bijna tweehonderd bestaande onderzoeken uit binnen- en buitenland. Daarbij willen we alle relevante onderzoeken meenemen. Partijen die relevante onderzoeken hebben worden dan ook nadrukkelijk uitgenodigd die te verstrekken'. Dit kan via: onderzoek@considerati.com

Het onderzoek wordt begeleid door een begeleidingscommissie die bestaat uit Erwin Angad-Gaur van het Platform Makers, Jaap Bruijnen van Warner Home Video Benelux, Arnoud Engelfriet van ICTRecht, Kees van der Hoeven van Universal Music Nederland, Geert Noorman van het NUV, Hein van der Ree van BUMA/Stemra, Paul Solleveld van NVPI, Michel van Eeten van de TU Delft en Retaildeskundige Juan da Silva. Voorzitter van de begeleidingscommissie is Arda Gerkens, voormalig lid van de Tweede Kamer.

Over Considerati:
Considerati opereert op het snijvlak van technologie en maatschappij. Het is gespecialiseerd in onderzoek en strategisch, regulerings- en beleidsadvies voor organisaties in de informatiesamenleving. De informatiesamenleving kenmerkt zich door snelle technologische, culturele en politieke veranderingen. Meer dan ooit zijn vertrouwen, reputatie en kennis cruciaal voor succes.
www.considerati.com