D66 Oost zet kwaliteit van het onderwijs op de agenda


AMSTERDAM, 20101215 -- D66 vindt dat ieder kind in stadsdeel Oost recht op goed onderwijs heeft. Ouders moeten daarom goed geïnformeerd worden over de kwaliteit van de scholen in Oost. Ouders kunnen deze informatie gebruiken bij de keuze van de school voor hun kind of om directies en schoolbesturen aan te spreken op teruglopende of mindere onderwijskwaliteit. Op dit moment is er nauwelijks goede informatie over de kwaliteit van de basisscholen in Oost beschikbaar. D66 wil dat het stadsdeel dat nu gaat regelen en dient daarvoor een motie in bij de begrotingsbehandeling voor 2011.

Bij de begrotingsbehandeling voor 2011 bleek stadsdeel Oost nog geen initiatieven ondernomen te hebben om de kwaliteit van scholen in Oost aan ouders inzichtelijk te maken, ondanks dat dat wel in het Programma-akkoord voor de huidige coalitie is afgesproken. "Goed (primair) onderwijs is een van de belangrijkste fundamenten voor een kansrijke leer- en carrièreloopbaan van een kind", aldus D66 onderwijswoordvoerder Nico Janssen. "D66 vindt daarom dat ouders inzicht in de kwaliteit van het primair onderwijs moeten hebben. Tegenwoordig kan je over alles kwaliteitsbeoordelingen zien, gek genoeg over een van de belangrijkste dingen voor de toekomst van je kind echter niet. Dat vinden wij raar." Het stadsdeel verstrekt via haar website of andere media op dit moment zeer summiere informatie over de kwaliteit van de scholen in Oost. Janssen daarover: "Met heel veel moeite kan je de informatie van de onderwijsinspectie over scholen boven tafel krijgen.

Los dat deze informatie voor een normaal mens nauwelijks te ontcijferen is, loopt de inspectie altijd achter de feiten aan en kijkt ze alleen maar of de kwaliteit van een school goed of zwak is. Daarbinnen zit geen enkele gradatie. En dat terwijl het stadsdeel over meer dan genoeg informatie van scholen en schoolbesturen in Oost beschikt om de kwaliteitverschillen van de scholen in Oost aan ouders inzichtelijk te maken.".
Kwaliteit gaat daarbij voor D66 veel verder dan enkel maar goede en schone schoolgebouwen. De kwaliteit van het primair onderwijs heeft naast de Cito-scores van leerlingen in groep 8 ook te maken met hoeveel kinderen wel of niet aan de Cito-toets deelnemen, de door de school geboden leerlingzorg, de tussentijdse uitstroom van leerlingen en overstap naar andere scholen, ouderbetrokkenheid, het leerklimaat op school, naar welk soort voortgezet onderwijs kinderen worden verwezen en of scholen aan het programma voor verbetering van de Kwaliteit van het Basisonderwijs in Amsterdam deelnemen. "Juist ook als ouder wil je over dit soort zaken goed geïnformeerd worden", aldus Janssen. D66 roept daarom het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oost op om stappen te nemen om de kwaliteit van het primair onderwijs in stadsdeel Oost aan ouders in Oost inzichtelijk te maken.

Ingezonden persbericht