"Laat pensioenbeleid bij EU-landen zelf"


Vrouwencommissie Europees Parlement wil pensioenen bij lidstaten

STRAATSBURG, 20101215 -- "De Europese Commissie moet het pensioenbeleid bij de lidstaten zelf laten." Dat vindt de vrouwencommissie van het Europees Parlement. De commissie, met parlementariërs uit alle grote politieke groepen, stemde vóór deze stelling van Kartika Liotard (Verenigd Links).

De vrouwencommissie van het Europees Parlement reageert deze week op de pensioenplannen van de EU. Die plannen zijn gebundeld in een zogenaamd `Groenboek'. Voordat de Europese Commissie haar plannen uitwerkt, kan het parlement wijzigingen aanbrengen. Het parlement doet dit in verschillende groepjes (commissies) die elk een eigen belang behartigen. Naast de oproep van de vrouwencommissie om pensioenbeleid zoveel mogelijk bij de lidstaten te laten, deed zij nog enkele aanbevelingen. Zo wil zij dat de ongelijkheid tussen pensioenen voor mannen en vrouwen verdwijnt. Tijd die vrouwen besteden aan zorg voor kinderen en familieleden moet volgens de vrouwencommissie meetellen bij de opbouw van pensioenrechten. Ook wil de vrouwencommissie dat bij de opbouw van pensioen rekening wordt gehouden met de loonkloof tussen man en vrouw.

Liotard is blij dat haar aanbevelingen door de vrouwencommissie van het Europees Parlement zijn gesteund. "Goed dat we opnieuw het signaal geven dat pensioenen een zaak van de lidstaten zelf zijn," zegt de Verenigd Linkse. "Ook het gelijktrekken van pensioenen voor mannen en vrouwen leeft erg bij de burger. Dit zag je aan de reacties die mensen vorige maand gaven op de Europese pensioenplannen. Enkele aanbevelingen die nu zijn aangenomen, komen rechtstreeks uit de petitie `Handen af van onze pensioenen' die door ruim 4.000 Nederlandse burgers is ondertekend. Dit geeft de burger een stem."

Alle reacties die in november zijn binnengekomen op Liotards petitieactie 'Handen af van onze pensioenen' zijn inmiddels door de Europese Commissie op een website geplaatst. Vorige week rees twijfel of de reacties wel serieus waren bekeken, omdat Eurocommissaris Andor sprak over slechts 1.673 reacties uit de hele EU. "De Eurocommissaris heeft daarop laten weten de 4.000 burgerreacties uit Nederland die ik hem heb overhandigd als 'één pakket' te hebben geteld. Hij verzekerde mij alle inzendingen te bekijken en heeft de reacties sinds gisteren op zijn website staan. Ook heeft Andor telefonisch laten weten dat alle reacties inhoudelijk worden bekeken," aldus Liotard.

In 2011 stemt het voltallige Europees Parlement over de pensioenvoorstellen van de vrouwencommissie. "Als ook het parlement vóór stemt, moet de Europese Commissie definitief rekening houden met de wens van de Nederlandse burger," aldus Kartika Liotard.