IKON


IKON-televisie
Woensdag 15 december 2010
Nederland 2

23.00 - 23.35 uur: PROFIEL: SGP JONGEREN

Hoewel de christelijke politiek bij de afgelopen verkiezingen aan invloed heeft verloren zijn de confessionele partijen belangrijker dan ooit. Het CDA heeft regeringsmacht naar zich toe getrokken en de SGP is een van de steunpilaartjes van dit wankele kabinet. In Profiel kijken we naar de SGP-jongeren en naar de toekomst van de orthodox christelijke zuil. Met 12.000 leden vormen de SGP-jongeren de grootste en best georganiseerde politieke jongerenorganisatie van Nederland. Ze zijn actief op Twitter en kijken tv op hun pc. Ze wonen in multiculturele wijken en zijn actief in het publieke debat.

Hoe orthodox zijn de refo-jongeren eigenlijk en in hoeverre spreekt de ideologie van de PVV de SGP deze jongeren aan? Wat vinden zij van thema's als islamisering, globalisering en emancipatie? De dubbele paspoortenkwestie, de hostierel, het toelatingsbeleid op scholen, steeds weer is de heersende toon van het maatschappelijk debat: je mag niet discrimineren, iedereen is gelijk. De SGP-jongeren zijn het hier niet mee eens en stellen zich de vraag: waar is de ruimte voor diversiteit gebleven? Ze willen ruimte voor een eigen standpunt over homoseksualiteit en de rol van vrouwen. Het voortbestaan van hun zuil wordt bedreigd, het secularisme lijkt te hebben gewonnen. Of is het, in de woorden van SGP-leider Kees van der Staaij, slechts "een beroerd intermezzo in onze geschiedenis?"

Filmmaker Cees Overgaauw volgt enkele SGP-jongeren op de voet, onder meer bij een debat met PVV-er Hero Brinkman en CDA-er Sietze Faber, tijdens een debattraining op een refoschool en in politiek Den Haag.

Regie: Cees Overgaauw; redactie: Els van Driel; eindredactie: Bert Visser

Volgende IKON Profiel: 29 december over Ab Klink!