Landschap Noord-Holland

Heiloo, 2 december 2010

Persbericht
Presentatie nieuwe wandelroutes in Anna Paulowna op 15 december

Landschap Noord-Holland is bezig met de voorbereidingen van de aanleg van nieuwe wandelroutes in de Kop van Noord-Holland. Deze routes vormen onderdeel van het toekomstige doorgaande wandelnetwerk Waddenwandelen, dat loopt van Noord-Holland via Friesland naar Groningen. Op woensdag 15 december wordt de conceptroute in Anna Paulowna gepresenteerd en vragen wij om inbreng van bewoners.

Landschap Noord-Holland wil de beleving van het landschap door wandelen stimuleren. In de gemeenten die grenzen aan het Waddengebied, zijnde Texel, Den Helder, Anna Paulowna, Wieringen en de Wieringermeer wordt gewerkt aan een nieuw wandelnetwerk. Het Waddenfonds en de provincie Noord-Holland stellen hiervoor subsidie beschikbaar.

In het begin van 2010 zijn in verschillende gemeenten bijeenkomsten geweest waar bewoners hun wandelwensen konden inbrengen. Samen met een routemaker heeft Landschap Noord-Holland alle gegevens op kaart gezet en daar een conceptroute uit samengesteld. Op woensdagavond 15 december wordt deze route in Anna Paulowna gepresenteerd. Tijdens deze avond wordt ieders reactie op het voorstel en inbreng op de route gevraagd.

Komt u ook?
Wanneer u bij deze avond aanwezig wilt zijn, bent u van harte welkom. De avond is in het Wapen van Holland, Stationsstraat 2 in Anna Paulowna. De start is om 19.00 uur en de sluiting rond 21.30 uur. Meldt u aan via de website www.landschapnoordholland.nl of via de mail: a.schaafsma@landschapnoordholland.nl.

///////////////////////////////////