Universiteit van Amsterdam


Promotie: Water is niet altijd gewoon water

Promotie Natuurkunde

woensdag 15 december, 14.00 uur
Water in de natuur is bijna altijd zout: het bevat bijvoorbeeld keukenzout (NaCl), dat is gesplitst in positieve (Na+) en negatieve (Cl-) ionen. Klaas-Jan Tielrooij toont aan dat watermoleculen in de eerste schil rondom een ion als een propeller bewegen, omdat de moleculen deels worden vastgezet. Hierbij zetten positieve en negatieve ionen een andere as van een watermolecuul vast. Buiten deze eerste 'halfstarre' schil gedraagt water zich weer als gewoon water. Heel verassend is volgens Tielrooij dat, in sommige gevallen, positieve en negatieve ionen samenwerken in het geheel vastzetten van watermoleculen. Dit leidt tot starre structuren die tot twintig watermoleculen bevatten - een zeer groot effect. Naast ionen onderzocht Tielrooij ook protonen, die de basis vormen van de energiehuishouding in levende organismen en de werking van brandstofcellen. Ten slotte heeft hij gemeten aan deels hydrofobe moleculen, zoals lipidemoleculen waaruit een celmembraan bestaat. Ook voor deze system en bleek: water is niet altijd gewoon water.
Dhr. K. Tielrooij: Molecular Motions of Water. Promotor is dhr. prof. dr. H.J. Bakker.
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, Amsterdam.