Gemeente De Wolden


Gezamenlijk persbericht

Zuidwolde, 8 december 2010

De Wolden in gesprek met jeugd tijdens jongerendiner


Wat vinden jongeren van De Wolden? Waar kun je terecht als je ergens mee zit? Welke zaken vinden zij belangrijk? De mening van de jeugd telt! Daarom nodigt de gemeente jongeren uit aan tafel bij de loco-burgemeester Jan ten Kate en wethouder Liesbeth Koster tijdens het jongerendiner. Dit vindt plaats op 15 december in Multifunctioneel Centrum Buddingehof in Ruinerwold van 17.00 uur tot 20.00 uur. Alle Woldense jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 18 jaar zijn welkom.

Het jongerendiner is een initiatief van de werkgroep jongerenparticipatie in
in verband met de ontwikkeling van de nota jeugdbeleid. Deze werkgroep bestaat uit enthousiaste jongeren onder leiding van de gemeente in samenwerking met Stichting Welzijn De Wolden en STAMM Drenthe. Verantwoordelijk wethouder Liesbeth Koster benadrukt: "Goed jeugdbeleid kan alleen slagen met inbreng van de jeugd zelf. Samen een hapje eten lijkt ons een goede manier om in gesprek met elkaar te gaan."

Om jongerenparticipatie gelijk in de praktijk te brengen, maakt de wethouder het  winnende logo bekend van de campagne alcoholmatigingsbeleid 'Nuchter bekeken'. Hiermee wordt de ontwerpster Carlijn Brink (14) uit Ruinen in het zonnetje gezet. Dit logo wordt de komende jaren het gezicht van de campagne. Met de slogan haakt de gemeente aan bij de Drentse campagne. In de zomer schreef de gemeente een wedstrijd uit onder haar inwoners om een logo te ontwerpen voor het alcoholmatigingsbeleid.

Jongeren uit Ruinerwold krijgen een persoonlijke uitnodiging. Ook benadert de gemeente verenigingen en organisaties met jeugdleden. Daarnaast bereikt de gemeente jongeren via http://gemeentedewolden.hyves.nl. Wie wil komen, kan zich aanmelden via jongeren@dewolden.nl voor 14 december. Wie niet kan, maar toch zijn mening wil geven kan deze mailen.
Gemeente De Wolden