Gemeente AmsterdamGeachte mevrouw, mijnheer,

Op woensdag 15 december overhandigt burgemeester Eberhard van der Laan aan vijftien Amsterdammers het Koninklijk Besluit waardoor zij Nederlander worden. Sinds de ceremonie in oktober 2006 verplicht is gesteld, zijn nu bijna 12.500 Amsterdammers Nederlander geworden. Al deze verschillende gezichten bepalen mede het karakter van onze stad. Elke week is voor ongeveer zeventig Amsterdammers deze ceremonie voor nieuwe Nederlanders in het stadhuis. Op de nationale Naturalisatiedag maakt de gemeente er een extra bijzonder moment van. De nationale Naturalisatiedag Sinds 2008 is 15 december de nationale Naturalisatiedag voor alle gemeenten in Nederland, op de Nederlandse Antillen en op Aruba. 15 December is Koninkrijksdag. Op die dag is het Statuut voor het Koninkrijk Nederland vastgesteld voor de landen die nu tot het Koninkrijk behoren. Sinds 1 maart 2009 moet iemand die Nederlander wil worden tijdens de ceremonie de verklaring van verbondenheid afleggen. Hiermee belooft hij of zij om d e vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren en de plichten te vervullen. Datum: Plaats: Tijd: Aanmelding: Woensdag 15 december 2010 Boekmanzaal, stadhuis, Amstel 1 09.30-11.00 uur. De zaal gaat om 09.00 uur open. Om 09.30 uur wordt de deur van de zaal gesloten en dan kan men niet meer binnenkomen Uiterlijk dinsdag 14 december 14.00 uur via Hanane Lechkar, 020 552 2252; h.lechkar@amsterdam.nl