Tweede Kamer der Staten Generaal

13 december 2010

ChristenUnie organiseert rondetafelgesprek antisemitisme

De afgelopen weken is het probleem van het antisemitisme en het groeiende gevoel van onveiligheid bij veel Joden in Nederland terecht weer hoog op de agenda komen te staan. Als voorbereiding op het Tweede Kamerdebat in januari organiseert de ChristenUnie woensdag een rondetafelgesprek.

Fractievoorzitter André Rouvoet: ,,Wij kunnen niet wegkijken als een kwetsbare Joodse gemeenschap het leven in Nederland moeilijk wordt gemaakt.' Het zoeken naar echte oplossingen heeft wat mij betreft hoge prioriteit. Ik heb dit initiatief genomen om het Kamerdebat goed voorbereid te kunnen voeren, zodat we kunnen spreken over concrete problemen en werken aan concrete oplossingen.'

Het doel van deze - besloten - bijeenkomst is om om samen de problematiek scherper in beeld te brengen en samen na te denken over oplossingen en wie daar vanuit zijn verantwoordelijkheid aan bij kan dragen. Organisaties die zijn uitgenodigd zijn onder meer het Centraal Joods Overleg, de Gemeente Amsterdam, de Joodse onderwijsinstellingen het Cheider en het Maimonides College uit Amsterdam, het CIDI en de rabbijnen Evers en Van de Kamp.

Daarnaast heeft de ChristenUnie bewust ook het Samenwerkingsverband Marokkanen in Nederland aan tafel gevraagd. Rouvoet: ,,De Marokkaanse gemeenschap kan en moet een grote rol gaan spelen in de aanpak van dit probleem. Ik wil geenszins de indruk wekken dat antisemitisme een Marokkaans probleem is, maar de voorbeelden waarin juist Marokkaanse jongens orthodoxe Joden lastig vallen zijn bekend. Daar zullen de inspanningen dus óók op gericht moeten worden en in dat licht waardeer ik het zeer dat het samenwerkingsverband erbij zal zijn.'

Verder zijn alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer uitgenodigd. De eerste aanmeldingen zijn binnen gekomen.


---