Gemeente Tiel


Naturalisatieceremonie in Tiel

Tijdens de nationale naturalisatiedag op woensdag 15 december 2010 organiseert de gemeente Tiel voor de vijfde keer een naturalisatieceremonie. De ceremonie is dit jaar in het Flipje & Streekmuseum. De nieuwe Nederlanders vieren met elkaar dat ze de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen.

Sinds 2006 zijn alle gemeenten in Nederland verplicht om in ieder geval een jaarlijkse naturalisatieceremonie te organiseren voor alle nieuwe Nederlanders van de gemeente. Deze ceremonie is bedoeld om aandacht te geven aan de bijzondere band die door de naturalisatie tot stand komt tussen het Koninkrijk en de nieuwe staatsburger.

Voor de nieuwe burgers is het verkrijgen van het Nederlanderschap een mijlpaal in hun persoonlijke geschiedenis. Daarom is het de bedoeling dat de naturalisatiedag naast een officiële kant ook een feestelijk karakter krijgt. Tijdens de ceremonie staat de burgemeester stil bij de rechten en plichten die het nieuwe staatsburgerschap met zich meebrengt. Ook besteedt hij aandacht aan de moed die ervoor nodig is om van ver te komen, opnieuw te starten en je aan te passen aan een nieuwe cultuur, een ander klimaat en een nieuwe taal.