Gemeente Rotterdam

14 december 2010

EMBARGO TOT

WOENSDAG

15 DECEMBER

11.00 UUR

College neemt aanbevelingen rekenkameronderzoek over

Voorjaar 2011 duidelijkheid over kansen nieuw poppodium

De Rotterdamse rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het faillissement van poppodium WATT. Volgens de rekenkamer moet deze gezocht worden in een gecompliceerd samenspel van factoren. De gemeente heeft meerdere pogingen gedaan om WATT voor de popsector te behouden. Desondanks is het de organisatie achter het inmiddels failliete poppodium niet gelukt om tot een succesvolle exploitatie te komen. De gemeente Rotterdam herkent zich in de meeste conclusies van de Rekenkamer en neemt de aanbevelingen over bij het ontwikkelen van een nieuwe popvisie.

Het college legt in het eerste kwartaal van 2011 een nieuwe lange termijn popvisie ter bespreking voor aan de commissie JOCS. Wethouder Antoinette Laan (o.a. Kunst en Cultuur): "We wachten met het opstellen van de nieuwe popvisie, totdat de aanbevelingen van de rekenkamer duidelijk waren. De rekenkamer doet een aantal waardevolle aanbevelingen. We vinden het belangrijk om deze mee te nemen."

De rekenkamer onderzocht de rol van de gemeente en de mate waarin de gemeenteraad adequaat geïnformeerd werd door het college. Het college is het eens met de conclusie dat de informatieverstrekking aan de raad juist verlopen is.

De gemeente heeft - in reactie op een initiatief vanuit de sector - een 'bemiddelende en faciliterende' rol gespeeld om het nog zo kort tevoren geopende WATT te behouden. Het college neemt afstand van de conclusie dat besluiten van de gemeente hebben bijgedragen aan de bestuurlijke complexiteit rond WATT. Inspanningen van de gemeente zijn er steeds op gericht geweest het aantal stakeholders terug te brengen en de situatie minder complex te krijgen. De exploitatie en programmering kwamen vanaf januari 2009 juist in één hand, te weten de Stichting CAR.

Binnen de gemeenteraad is veel draagvlak voor de ontwikkeling van een nieuw grootstedelijk poppodium. De popsector in een stad als Rotterdam verdient een zaal waar de grotere namen kunnen optreden. Bij het opstellen van de nieuwe lange termijn popvisie onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om dit podium te realiseren.