Ingezonden persbericht


Persbericht

Utrecht, 13 december 2010

In actie tegen bezuinigingen die mensen met een beperking onevenredig hard treffen

Woensdag 15 december zullen vele mensen met een beperking (en ouders/ vertegenwoordigers) en belangenbehartigers, waaronder Platform VG, plaatsnemen op de tribunes van de Tweede Kamer om hun zorgen kenbaar te maken over de kabinetsplannen over het persoonsgebonden budget (pgb). De vrees is dat zorg thuis en de kleinschalige woonvormen niet meer mogelijk zijn als de plannen doorgaan. Om 14.00 uur begint het algemeen overleg van de vaste commissie van VWS met staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten over het pgb.

Pgb
Die plannen voor het pgb voor 2011 en de jaren daarna hebben desastreuze gevolgen voor de zorg thuis en in kleine wooninitiatieven. Naast de algemene korting van 3% voor alle budgethouders, krijgen mensen die een indicatie voor wonen in een instelling hebben maar die thuis de zorg regelen of in een kleinschalige woonvoorziening, te maken met een korting op het budget van ¤7.350,-. Hierdoor zullen kleinschalige wooninitiatieven moeten sluiten en zullen veel gezinnen de zorg niet meer aankunnen, met gevolg dat mensen noodgedwongen naar een instelling moeten verhuizen. De petitie die budgetvereniging Per Saldo onlangs is gestart tegen de voorstellen voor het persoongebonden budget, is al door ruim 12.000 mensen ondertekend.

Kortdurend verblijf

Woensdag wordt ook gesproken over de veranderde regels voor kortdurend verblijf vanaf 2011 (deze maatregel is nog door het vorige kabinet genomen). De veranderingen hebben grote gevolgen voor ouders met kinderen/ jongeren met een beperking. Het betekent onder andere dat kortdurend verblijf als respijtzorg (zorg aan een zorgbehoevende, met als doel om diens mantelzorger(s) te ontlasten) niet meer mogelijk is omdat de indicatie is gekoppeld aan permanent toezicht en te maken moet hebben met de beperking van het kind/ de jongere zelf. Platform VG (koepelorganisatie voor landelijke collectieve belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking) verwacht dat vele ouders van kinderen/ jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking de dupe zullen worden.
Ingezonden persbericht