Gemeente Utrecht

Landelijke Naturalisatiedag 15 december

De burgemeester van Utrecht, mr. A. Wolfsen, reikt op woensdag 15 december aanstaande, Landelijke Naturalisatiedag, aan zestig personen de verklaring uit waaruit blijkt dat zij Nederlander zijn geworden.

Sinds 2008 vindt de Landelijke Naturalisatiedag plaats op 15 december, officieel ook Koninkrijksdag. Tijdens een feestelijke ceremonie ontvangen nieuwe Nederlanders in alle gemeenten in ons land het naturalisatiebesluit, zoals dit ook gebeurt tijdens de ceremonies die gemeenten ten minste éénmaal per zes weken organiseren.

Het kabinet besloot in 2005 tot de invoering van deze dag, die een feestelijk en plechtig moment markeert waarop nieuwe Nederlanders het naturalisatiebesluit ontvangen en tevens worden gewezen op de rechten en plichten die bij het Nederlanderschap horen. Het afgelopen jaar hebben in Utrecht 850 personen de Nederlandse nationaliteit verkregen.