Ingezonden persbericht

Start verbouwing Trajectum College

Woensdagmiddag 15 december 2010 om 15.30 uur geeft de Utrechtse wethouder Onderwijs, Jeroen Kreijkamp, het startsein voor de ingrijpende verbouwing van een voormalig schoolgebouw aan de Vader Rijndreef 7-9. Ook de omgeving van het gebouw wordt aangepakt.

Het pand wordt in enkele maanden tijd volledig gerenoveerd, waarna in augustus 2011 een moderne accommodatie wordt opgeleverd. Architect Janneke Snelders is erin geslaagd om een toegankelijk en vriendelijk ogend concept te ontwikkelen, waarin de gebruikers zich zeer zeker thuis gaan voelen.

Het Trajectum College, hoofdgebruiker van het pand, is een nieuwe openbare school voor VMBO. De school is met ingang van augustus 2010 gestart op twee tijdelijke locaties in de stad. De keuze voor definitieve huisvesting in Utrecht-Noord maakt onderdeel uit van een grootschalig plan van de gemeente Utrecht en de schoolbesturen; het aanvalsplan Utrechts VMBO. Dit aanvalsplan is erop gericht om het Utrechts VMBO goed op de kaart te zetten, zowel qua kwaliteit van onderwijs, gevarieerd en volledig aanbod aan opleidingen als qua passende huisvesting.

Goed onderwijs vindt ook de gemeente Utrecht belangrijk. En goed onderwijs vraagt om voldoende, geschikte schoolgebouwen. Samen met de schoolbesturen werkt de gemeente hard aan de verbetering van de huisvesting voor Utrechtse scholen. De afspraken die hierover zijn gemaakt staan in een gezamenlijk plan, het zogenoemde Masterplan Primair en Voortgezet Onderwijs. Het Trajectum College maakt deel uit van het Masterplan Voortgezet Onderwijs.

Medegebruiker Ludens organiseert in hetzelfde pand aan de Vader Rijndreef een kinderdagverblijf voor baby's en peuters en een buitenschoolse opvang voor schoolkinderen van de basisscholen uit de buurt.

Beide organisaties zochten elkaar op om samen te werken aan een doorlopende lijn en aan `levensecht leren in de praktijk'. Hierdoor ontstaan nieuwe kansen voor de opleiding en voor de kinderopvang; basisscholieren maken kennis met een goede vervolgopleiding na de basisschool en de VMBO leerlingen kunnen zich ori√ęnteren op een uitdagend beroep in de kinderopvang. Verder wordt binnen het concept van de Vreedzame Wijk samengewerkt aan het methodisch ontwikkelen van het pedagogisch beleid en het opleidingsbeleid.

Tot slot ontstaat er een kinderopvangaanbod voor de medewerkers van het Trajectum College en is het gebouw beter exploitabel door dubbelgebruik.