CDA Gelderland


CDA pleit voor volledige aanleg omleiding N322

woensdag 15 december 2010

In de statenvergadering van 15 december heeft het CDA gepleit voor een uitspraak van de staten, zodat er duidelijkheid komt over de volledige aanleg van de omleiding bij Zaltbommel. Tijdens de commissievergadering, waar het voorstel werd aangenomen om de besluitvorming in 2 fasen te realiseren, is gesteld dat op den duur niet alleen het fileknelpunt opgelost moet worden, maar ook het leefbaarheidsprobleem langs de N322 bij Zaltbommel.

De rondweg Zaltbommel is één van de projecten die de Staten hebben aangewezen als een knelpunt in het provinciale wegennet, waar met spoed aan gewerkt moet worden en waarvan de realisering is voorzien voor de komende statenperiode. Gedeputeerde Staten stellen voor de omleiding Middelweide (oplossingsrichting 4) te realiseren in twee fasen en de Staten te vragen daarvoor een uitvoeringskrediet van ⬠10,6 miljoen beschikbaar te stellen.

Volgens het CDA is er een groot draagvlak voor de gekozen oplossing, maar bij met name bewoners langs de bestaande weg bestaat de vrees dat uitstel afstel betekent en dat ook gevolgen zal hebben voor hun gezondheid. Daarom wil het CDA dat de Staten duidelijker uitspreken, dat de fase er inderdaad komt en daarom heeft het CDA met andere partijen een amendement gesteund om dit uit te spreken.

Het is nu aan de gemeente Zaltbommel om aan de voorwaarden van de verdere aanleg van de weg (fase 2) te voldoen, via woningbouw en uitplaatsing van de sportvelden. Het CDA gaat ervan uit dat daar binnen deze statenperiode nog duidelijkheid over komt.

Woordvoerder: A.P. Schol, statenlid.
Tel. 06-20531289 of a.schol@ps.gelderland.nl