CDA Gelderland


Zorgen over realisering derde spoor Betuweroute

woensdag 15 december 2010

Namens de CDA-statenfractie heeft Albert Schol vandaag tijdens Provinciale Staten vertragingen bij de aanleg van het derde spoor in Duitsland aan de orde gesteld. Dit derde spoor, van Zevenaar via Emmerich tot Oberhausen, is van groot belang voor een goede afwikkeling van het goederenvervoer richting Duitsland en verder.

In de media is melding gemaakt van ernstige vertraging inzake de aanleg van het derde spoor in Duitsland, vanaf de Betuwelijn verder Duitsland in. Voor Gelderland (en Overijssel) is het van groot belang, dat er met spoed wordt gewerkt aan deze noodzakelijke capaciteitsverruiming voor het goederenvervoer. Het doel is immers zo weinig mogelijk extra goederenvervoer op de IJssellijn. De motie, die daarover in de staten is aangenomen, spreekt dat duidelijk uit.

Ook in Duitsland is dit een belangrijke zaak. De stad Emmerich kan niet verder met ontwikkeling van de stationsomgeving, indien er geen duidelijkheid komt. Op hoog niveau wordt er inmiddels met de Duitse regering gelobbyd. De vraag daarbij is, of de provincie bereid is om met de deelregering in Noordrijn- Westfalen in gesprek te gaan en hen te herinneren aan de eerder gemaakte afspraken. Volgens minister Verhagen is het zaak druk op de ketel te houden, anders is het risico dat het project in Duitsland een lagere prioriteit krijgt.

Het CDA heeft aan Gedeputeerde Staten gevraagd om alles in bilaterale contacten met de regering in Dortmund te doen om deze zaak te bepleiten, en met kracht een bijdrage aan de lobby inzake de aanleg van het derde spoor in Duitsland tussen Emmerich en Oberhausen te leveren.
Door de gedeputeerde is dit toegezegd, hij zal hierop terugkomen in de volgende vergadering van de commissie Mobiliteit en Economische Zaken.

Woordvoerder: Albert Schol, statenlid Â
06-20531289 of a.schol@ps.gelderland.nl