Ingezonden persbericht

Nummer: 328
Datum: 15 december 2010

Provincie, gemeente en markt investeren samen 13 miljoen

Watersport in Wymbritseradiel krijgt opnieuw forse impuls na besluit Provinciale Staten

Provinciale Staten heeft vandaag definitief besloten om in het kader van Het Friese Merenproject 4,6 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het stimuleren van de werkgelegenheid in de watersportsector in de gemeente Wymbritseradiel. De verwachting is dat door de investering van de beide overheden de werkgelegenheid in deze regio opnieuw wordt versterkt met ruim 40 structurele banen.
Het geld is beschikbaar gesteld uit het regionale deel van het Ruimtelijk Economisch Programma (REP). Naast de investering van de gemeente van 3,7 miljoen zal de markt minimaal 5 miljoen in de plannen bijdragen als private investering. De plannen richten zich vooral op de verbetering van de aantrekkelijkheid van de bekende watersportplaatsen Heeg, Woudsend, Oudega en IJlst. Dat betekent onder andere extra voorzieningen aan de wal die het verblijf voor de watersporter aantrekkelijker maken.

Een flink aantal plannen en de samenwerkingsovereenkomst met het bedrijfsleven worden na dit besluit verder uitgewerkt tot concrete projecten. Dit moet voor september 2012 klaar zijn. Alle verbeteringen moeten uiterlijk in 2015 uitgevoerd zijn. Het accent ligt hierbij op het verhogen van de bestedingen in de watersportkernen. Aantrekkelijke watersportkernen moeten meer watersporters naar Fryslân trekken en watersporters verleiden om langer te blijven. Maar ook voor dagrecreanten en inwoners hebben de 'vernieuwde' waterfronten meer te bieden.

Een greep uit de plannen
De watersportkernen Heeg, Woudsend, Oudega en IJlst worden voor de recreatie en toerisme aantrekkelijker gemaakt. Zo worden in Heeg - waar in het hoogseizoen maar liefst een kwart miljoen toeristen overnachten - plannen ontwikkeld om de aanblik van het waterfront te verfraaien door onder andere de herinrichting van It Eilân en de Pharshoeke. Belangrijke effecten zijn meer openbare oevers en het attractiever maken van de openbare ruimte. Er komen meer aanlegmogelijkheden voor passanten en het strand wordt verbeterd. Ook in Woudsend wordt het waterfront aangepakt en komen er meer openbare oevers en extra passantenplaatsen. Andere investeringen richten zich onder andere op de ontwikkeling van routes voor elektrisch varen en de realisatie van oplaadpunten in de havens. Ook aan schoon water wordt bijgedragen door betere afvoermogelijkheden voor afvalwater.
---