Gemeente Utrecht
|Week 50                                |
|                                   |
|Datum 15 december 2010                        |
|                                   |
|Toelichting op besluiten van het college van burgemeester en     |
|wethouders                              |
|                                   |
|Nagekomen collegebericht                       |
|                                   |
|Aanvullende exploitatiesubsidie UW Holding BV             |
|Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten E 500.000,- |
|beschikbaar te stellen aan UW Holding BV. Eerder is voor UW een tekort|
|gemeld van E1,3 miljoen voor 2010. Op grond daarvan is toen door de |
|gemeente een voorschot verstrekt van E 900.000,-.           |
|Het tekort voor 2010 loopt naar verwachting op tot E 2 miljoen. Alle |
|sociale werkvoorzieningen in Nederland maken op dit moment moeilijke |
|tijden door. Gemeentes zijn wettelijk verplicht tot zo'n voorziening. |
|                                   |
|                                   |
|Het grotere tekort bij UW komt doordat er als gevolg van de      |
|economische crisis minder opdrachten zijn verleend dan verwacht en  |
|doordat werkzaamheden tegen lagere tarieven uitgevoerd moeten worden. |
|Bovendien is UW Holding BV geconfronteerd met extra bezuinigingen van |
|het Rijk. Hierdoor is het voor UW Holding BV niet mogelijk gebleken om|
|het jaar met een sluitende exploitatie af te ronden.         |
|Om de mogelijkheden voor een bedrijf als UW in de toekomst te bezien, |
|laat het college het bedrijf begin 2011 financieel doorlichten.    |
|                                   |
|Meer informatie: Bestuurscommunicatie, 030 - 286 11 32        |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |

---- --