Ingezonden persbericht

Groningen, 15 december 2010

VNO-NCW Noord pleit voor privatisering NOM

VNO-NCW Noord maakt zich hard voor herpositionering van de NOM. Volgens directeur Lambert Zwiers moet het Rijk de NOM aan het Noorden overdragen voor een symbolisch bedrag van E 1. "Privatisering is een absolute voorwaarde voor een krachtig en effectief regionaal beleid."

"Nu het regionaal beleid door het nieuwe kabinet min of meer wordt afgeschaft, is het tijd om onze knopen te tellen en te analyseren hoe we onze zaken in de toekomst goed kunnen regelen.", aldus Zwiers. Het Noorden heeft een krachtig instrument nodig om beloftevolle bedrijven en initiatieven te ondersteunen met een stukje eigen vermogen. Dit is van groot strategisch belang, omdat met extra eigen vermogen ook meer vreemd vermogen van banken kan worden aangetrokken.

De NOM (Investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland) speelt hierbij een centrale rol. Tot op heden wordt de NOM aangestuurd door het ministerie van Economische Zaken. Noord-Nederland is echter goed in staat om haar eigen toekomst in te kleuren.

Privatisering
De NOM moet volgens VNO-NCW Noord grotendeels geprivatiseerd worden, waarbij de provincies hooguit als minderheidsaandeelhouder zouden moeten fungeren. VNO-NCW Noord is er principieel op tegen dat de NOM zou worden overgedragen aan de provincies. "Dit zou betekenen dat het beleid van de NOM om bepaalde bedrijven wel of niet te steunen politiek wordt beoordeeld i.p.v. bedrijfseconomisch en dat zou de dood in de pot zijn", aldus Zwiers.

Als vertegenwoordiger van de private sector zouden VNO-NCW Noord en MKB Noord zich kunnen opwerpen als beheerder van het privaat belang in het aandelenkapitaal van de NOM. Kennisinstellingen zoals de Hogescholen en de Rijksuniversiteit Groningen zouden als aandeelhouders ook een prominente rol kunnen spelen, mits zij hun eigen spin-offs via de NOM laten begeleiden.

Tot nu toe kreeg de NOM jaarlijks een exploitatiebijdrage van het Rijk van circa

E 2 miljoen. Dat bedrag moet contant gemaakt worden en als werkkapitaal beschikbaar worden gesteld, zodat de NOM zijn eigen exploitatie kan terugverdienen. De NOM zou moeten proberen ook privaat kapitaal aan te trekken (bijv. van banken) om daarmee de slagkracht te vergroten.