Socialistische Partij

Senaat waarschuwt kabinet

15-12-2010 * De Eerste Kamer wil binnen een week van minister-president Rutte weten of aangenomen moties ook uitgevoerd gaan worden door de regering. `Juist omdat we in de Eerste Kamer maar weinig moties aannemen, hechten we veel waarde aan de uitvoering ervan. Wie niet doet wat deze Kamer vraagt, is uit op problemen' waarschuwt SP-fractievoorzitter Tiny Kox.

Deze week formuleerde de Eerste Kamer een aantal wensen voor aanpassing van het voorgenomen regeringsbeleid. Zo wil de Senaat onder meer niet dat de BTW-verhoging voor podiumkunsten doorgaat (motie PvdA). Ook moeten er alternatieven komen voor de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening en de uitkering aan jonggehandicapten (motie SP). Verder wijst de Kamer de diskwalificatie van de islam als `politieke ideologie' af en roept ze de regering op de maatschappelijke vrede tussen bevolkingsgroepen te bevorderen (motie ChristenUnie). Ook wil de Eerste Kamer dat de regering afziet van initiatieven om grondrechten van de Europese Unie of van het Europees Verdrag voor de rechten van de mensen te wijzigen (D66). De Senaat wil verder dat de regie bij besmettelijke dierziekten voortaan in handen komt van het ministerie van volksgezondheid (motie Partij voor de Dieren) en dat verzwakking van patiƫntenorganisaties wordt voorkomen (Groen Links). En het moet afgelopen zijn met de rare gewoonte om in paspoorten Nederland in een aantal talen als `Holland' aan te duiden (Onafhankelijke Senaatsfractie). Eerder al droeg de Eerste Kamer de regering op met voorstellen te komen om de toekenning van hypotheekrenteaftrek aan mensen met de hoogste inkomens aanzienlijk te beperken.

Premier Rutte hoorde de uitslag van de stemmingen afgelopen dinsdag gelaten aan. In tegenstelling tot de Tweede Kamer heeft het kabinet in de Eerste Kamer geen meerderheid. Voor het eerst in de parlementaire geschiedenis kunnen de coalitiepartijen in de Senaat aanname van moties niet blokkeren - mits de oppositiepartijen samen optrekken. Dat gebeurt sinds vorige week, op initiatief van de SP en de PvdA. PvdA-fractievoorzitter Noten eiste dinsdag namens de oppositie van premier Rutte om voor komende maandag duidelijkheid te geven over de uitvoering van de aangenomen moties. Maandag begint de Senaat met de behandeling van het Belastingplan voor 2011. Aanname ervan is van groot belang voor de regering. Kox daarover: `Als altijd bekijken wij als SP dit voorstel op zijn inhoud. Er staan heel veel slechte plannen in die lasten voor rijkelui en grote bedrijven verlagen en die voor gewone mensen verhogen. En als de regering dan ook nog eens zou weigeren om opdrachten van de Kamer uit te voeren, dan is dat vragen om problemen.'

De behandeling van het Belastingplan begint maandag om 18.00 uur en wordt dinsdagavond afgerond.