MBO raad

Mbo-sector start met intensivering loopbaanoriëntatie en -begeleiding

15-12-2010 - De MBO Raad, MBO Diensten, Colo en Skills Netherlands starten met een gezamenlijk project om studenten in het mbo nog beter te ondersteunen met loopbaanoriëntatie en -begeleiding. MBO Diensten is regievoerder van het gezamenlijke project.

Vanaf dit moment kunnen mbo-instellingen en kenniscentra zich aanmelden om mee te doen met het project en gebruik maken van ondersteuning bij onder andere deskundigheidsbevordering en beleidsontwikkeling.

Inzicht in kwaliteiten
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding geven een student meer inzicht in de eigen kwaliteiten, zijn mogelijkheden en drijfveren en moeten een student helpen bij het maken van de juiste opleidings- en beroepskeuze. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vindt loopbaanoriëntatie en -begeleiding een belangrijk onderdeel van het mbo en subsidieert dit project dan ook.

Met verdere intensivering van loopbaanoriëntatie en -begeleiding voor studenten willen de MBO Raad, MBO Diensten, Colo, Skills Netherlands en het ministerie van OCW bereiken dat:

* minder studenten voortijdig hun opleiding verlaten door bijvoorbeeld een verkeerde studiekeuze,

* de student goed inzicht heeft in zijn eigen talenten, kwaliteiten en mogelijkheden,

* en dat studenten zo een weloverwogen keuze kan maken voor een vervolgopleiding of beroep.

* Uit onderzoek blijkt dat jongeren ook behoefte hebben aan meer begeleiding op dit vlak.

Aanmelden projectdeelname
Mbo-instellingen en kenniscentra kunnen zich nu aanmelden om mee te doen aan het project. De instellingen kunnen dan onder meer gebruik maken van onder andere de speciaal ontwikkelde loopbaanoriëntatie en
-begeleidingsscan, ondersteuning bij beleid- en visieontwikkeling, deskundigheidsbevordering, integratie van loopbaanoriëntatie en
-begeleiding in het onderwijscurriculum.

Meer informatie
Alle informatie over het project Loopbaanoriëntatie en -begeleiding vindt u via de site van MBO Diensten. Ook kunt u contact opnemen met het regiepunt LOB: Fieny Peerboom (MBO Diensten), telefoon 0348 - 46 63 83.

Media kunnen contact op nemen met: Marije Hulsbosch, perswoordvoerder MBO Raad: 0348-75 35 38 / 06-50 27 26 73.

Bron/Auteur: Webredactie