Gemeente Venray15 december 2010

Grondprijzen bevroren tot april 2011

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om de grondprijzen voor Venray niet te verhogen per 1 januari 2011. Een uitzondering is gemaakt voor de dorpen Wanssum, Blitterswijck en Geijsteren; daar vindt wel een verhoging plaats omdat daar de grondprijzen nog lager zijn dan in de rest van Venray.

De grondprijzen gelden in ieder geval tot 1 april 2011. De gemeenteraad behandelt de nota grondbeleid in maart 2011, hier is het grondprijsbeleid een onderdeel van. In die nota wordt onder andere de vraag beantwoord of er grondprijsdifferentiatie wordt toegepast tussen de gronden in Venray kern en (enkele) kerkdorpen. Tot die tijd ziet het college geen reden om de grondprijzen aan te passen.