Socialistische Partij

SP Amsterdam :: Centrum :: Stadsdeel laks met begaanbaar maken Han Lammersbrug

Stadsdeel laks met begaanbaar maken Han Lammersbrug

15-12-2010 * Naar aanleiding van 'buurten in de buurt' heeft de SP samen met D66 een voorstel ingediend om de steile Han Lammersbrug (23%), die toegang geeft tot het Westerdokseiland, beter begaanbaar te maken. De brug is al moeilijk te nemen voor mensen met twee gezonde benen, laat staan voor mensen met een lichamelijke beperking. "De hoge brug had er nooit moeten komen en als er werkelijk geen andere oplossing is om de brug enigszins begaanbaar te maken, zal er een andere brug moeten komen. Misschien kan er geruild worden met een brug ergens anders in de stad. De vele ouderen die hier wonen komen moeilijk van het eiland af en wonen hier geïsoleerd." Dit zei SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam in de uitzending van Salto op 1 december, waar deze brug, die voor velen een doorn in het oog is, aan de orde kwam.

Maar voor het zover is moet alles in het werk gesteld worden om de brug aan te passen. Duijndam vroeg stadsdeelvoorzitter van Jeanine van Pinxteren naar de vorderingen rondom de steile brug en of zij van plan was een prijsvraag uit te schrijven, zoals de SP, bij uitblijven van actie van het stadsdeel, had voorgesteld. Van Pinxteren gaf aan niet te weten hoe het er mee stond en beloofde het uit te zoeken. Wordt vervolgd.