Gemeente Sittard-Geleen
Beide coffeeshops Sittard naar nieuwe locatie

Sittard-Geleen, 15 december 2010 - Het college van Burgemeester en Wethoudders gaat de wettelijke procedures opstarten om de verplaatsing van beide coffeeshops in het centrum van Sittard naar de locatie Stationsplein 1a/b mogelijk te maken. Hiermee wil het college de sfeer en belevingswaarde van de vernieuwde Stationsstraat weer laten aansluiten bij de functie van deze straat: verbindingspunt tussen het knooppunt van openbaar vervoer en de historische binnenstad, en als westelijke entree van het winkelcentrum van Sittard. De Stationsstraat is daarnaast een belangrijke aanlooproute naar de Steenweg, Limbrichterstraat en de Markt.

Coffeeshop KickX (Skunk)

Al eerder heeft het college bekend gemaakt te willen meewerken aan de verplaatsing van coffeeshop KickX, plaatselijk bekend als Skunk, van de huidige locatie aan de Stationsstraat naar het pand Stationsplein 1a/b. Dit pand is op dit moment nog in gebruik als infocentrum voor het ontwikkelingsplan Zitterd Revisited. De omwonenden zijn hierover in december 2009 per brief geïnformeerd.

Verplaatsing coffeeshop Relax Tijdens de verdere
uitwerking van bovengenoemd plan is de gemeente benaderd door de exploitant van de coffeeshop Relax aan de Steenweg 3 en de uitbater van KickX (Skunk). Beiden hebben de gemeente gevraagd om medewerking te verlenen aan het onderbrengen van de beide shops in het infocentrum aan het Stationsplein 1a/b. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om beide coffeeshops uit de winkelstraten te halen.

Op 7 december 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het verzoek. Om de verplaatsing mogelijk te maken moet het bestemmingsplan Steenweg en Omgeving worden aangepast. Daarna moeten de coffeeshops nieuwe exploitatievergunningen krijgen. Ook moeten er een bouwvergunning worden afgegeven om het pand Stationsplein
1a/b te verbouwen. Als alle procedures zijn doorlopen kan de gemeente, hopelijk begin 2011, beginnen met de renovatie van het Stationskwartier.

Omwonenden van de oude en nieuwe locaties zijn per brief geïnformeerd over deze plannen. Met de omwonenden van de nieuwe locatie worden desgewenst persoonlijke gesprekken gepland om de plannen toe te lichten, vragen te beantwoorden en eventuele bezwaren te vernemen. Waar mogelijk wordt een oplossing voor die bezwaren gezocht.


---